Regulamin strony www.imprero.com/bledy-wesele
 1. Strona www.imprero.com/bledy-wesele (dalej Strona) została stworzona przez firmę Imprero Krzysztof Osiak, ul. Dobra 4C, 05-410 Józefów, NIP 532-133-40-84, Regon 146798996 (dalej Twórca).
 2. Strona udostępnia bezpłatnie opracowanie pt. "40 najczęściej popełnianych błędów przy organizacji wesela i jak im zapobiegać" (dalej Opracowanie).
 3. 6 pierwszych punktów Opracowania jest umieszczone na Stronie do pobrania. Pozostałe punkty są dostępne w pełnym dokumencie (dalej Dokument), który można pobrać w wersji PDF wypełniając udostępniony na Stronie formularz.
 4. Osoba po wypełnieniu formularza (dalej Zarejestrowany) otrzyma wiadomość email na podany adres w celu zweryfikowania poprawności tego adresu. Po kliknięciu w link potwierdzający, adres email Zarejestrowanego trafia do bazy danych prowadzonej przez Twórcę zgodnie z opisaną na Stronie polityką prywatności, a sam Zarejestrowany zostanie przekierowany do strony, która uruchomi automatyczne pobranie Dokumentu w formie pliku PDF.
 5. Twórca dopuszcza możliwość jednokrotnego pobrania Dokumentu ze Strony po wypełnieniu formularza i dalsze jego wykorzystanie do własnych potrzeb Zarejestrowanego.
 6. Twórca nie dopuszcza przesyłania przez Zarejestrowanego pobranego przez niego Dokumentu w jakiejkolwiek formie (w szczególności jako załącznika wiadomości email) jakimkolwiek innym osobom trzecim.
 7. Twórca nie dopuszcza przesyłania przez Zarejestrowanego jakimkolwiek innym osobom trzecim jakichkolwiek linków pośrednich uzyskanych w procesie rejestracji na Stronie, w tym wiadomości email potwierdzającej adres email.
 8. Jedynym dopuszczonym przez Twórcę sposobem przekazania Opracowania lub Dokumentu osobom trzecim jest poinformowanie ich o stronie www.imprero.com/bledy-wesele jako miejscu, z którego mogą pobrać Dokument po wcześniejszej rejestracji poprzez formularz.
 9. Opracownie, Dokument i Strona są intelektualną własnością Twórcy i wszelkie treści w nich zawarte nie mogą być powielane, dystrybuowane, cytowane w całości lub części bez wcześniejszej zgody Twórcy (adres email do kontaktu: info@imprero.com).
 10. Twórca oświadcza, że Opracowanie jest jedynie zbiorem opinii na opisane tematy i jako takie nie stanowią gwarancji odniesienia jakiegokolwiek sukcesu przez osoby korzystające z Opracowania, a porady w nim zawarte nie gwarantują uniknięcia jakichkolwiek błędów czy porażek.
 11. Twórca nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje wykorzystania treści zawartych w Opracowniu przez jego czytelnika (w szczególności Zarejestrowanego) w swoich działaniach lub jakiejkolwiek innej działalności, w stosunku do której zawarte w Opracowaniu i Dokumencie porady byłyby wykorzystane.